Lékárničky pro firmy

 

Lékárničky pro firmy

 

Lékárnička pro poskytnutí předlékařské první pomoci patří k základnímu vybavení každé provozovny.

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. se stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Lékárnička by neměla chybět na žádném pracovišti, provozovně, v autě, ve škole, v domácnostech, v kancelářských prostorech, obchodech, restauracích, bankovních institucích apod.

Součástí lékárniček je resuscitační maska, příručka Základy první pomoci a informace o školící činnosti, kurzech první pomoci, výcviku a speciálních kurzech.

 

“Povinnost zaměstnavatele”

je zajistit na pracovišti dostatečný počet lékárniček. Obsah by se měl vztahovat k rizikům, která na pracovištích mohou vzniknout. Povinnost mít na pracovišti lékárničku vychází ze zákoníku práce.

Lékárničky u zaměstnavatelů kontrolují pracovníci oblastních inspektorátů práce a KHS. Kontrolují se expirace léků a pod.